KINO ILUZJA ZAPRASZA

Przyk?adowy obraz
Przyk?adowy obraz
 

Image"Noc z Andersenem"


http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/biblioteki/aktualnosci/andersen18.jpg
 Biblioteka Publiczna MOKSiR w Che?mku
zaprasza na
"Noc z Andersenem"
 23/24 marca 2018, od godz. 18.00
Biblioteka Publiczna w Che?mku, ul. Topolowa 8.
Wst?p wolny!


 

Czytaj całość…
 
Image"Prowincjona?ki polskie"

 http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/aktualnosci/2018/prowincjonalki.jpg

Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza na wernisa? wystawy fotograficznej pt. "Prowincjona?ki polskie" autorstwa Ogólnopolskiej Formacji Fotograficznej Pictorial Team

9 marca 2018 r godz. 18.00 Galeria Epicentrum


Czytaj całość…
 
Image Nabór na wolne stanowisko pracy
 http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/aktualnosci/2018/fot.jpg

Dyrektor Miejskiego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
og?asza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor
MOKSiR w Che?mku informuje, ?e komisja rekrutacyjna w dniu 28 lutego rozpatrzy?a
8 z?o?onych w terminie ofert.
5 ofert nie spe?nia?o formalnych wymogów, do kolejnego etapu rekrutacji zosta?y zaproszone 3 osoby. Protokó? z posiedzenia komisji do wgl?du w sekretariacie MOKSiR.

Czytaj całość…
 

ImageUWAGA! Zaj?cia plastyczne


 Przyk?adowy obraz

 Z powodu zmiany kadry najbli?sze zaj?cia plastyczne (27 lutego) wyj?tkowo zostan? odwo?ane.
Zapraszamy od marca jak co wtorek na godz. 16.00.

 

Image"W przestworzach" - Spotkanie autorskie oraz wernisa? prac Kamila Szyjki


 Przyk?adowy obraz
 Biblioteka Publiczna MOKSiR w Che?mku
zaprasza na spotkanie autorskie oraz wernisa? prac
Kamila Szyjki pt. "W przestworzach"
7 marca (?roda) 2018, godz. 17.00
Biblioteka Publiczna w Che?mku, ul. Topolowa 8.
Wst?p wolny!


 

Czytaj całość…
 
ImageXX Bieg Poszukiwaczy Wiosny

 Przyk?adowy obraz  Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza na
XX BIEG POSZUKIWACZY WIOSNY
23 marca godz. 12.00

Stawy w Che?mku
 
ImageXX Amatorski Turniej Tenisa Sto?owego Oldbojów

 Przyk?adowy obraz Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza do udzia?u
W  XX TURNIEJU TENISA STO?OWEGO OLDBOJÓW
16  MARCA (pi?tek) 2018 o  godz. 16.30
w siedzibie MOKSiR w Che?mku
 

ImageMISTERIUM M?KI PA?SKIEJ 2018


 Przyk?adowy obraz

 Grupa Teatralna Niezale?na oraz
Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza na "MISTERIUM M?KI PA?SKIEJ 2018"
11 marca, godz. 13.00, sala widowiskowo-kinowa MOKSiR

Wst?p wolny!
Kolejne spektakle: 18 i 25 marca, godz. 13.00


Czytaj całość…
 
ImageVII Wieczór Poezji W?asnej

 Przyk?adowy obraz Biblioteka Publiczna MOKSiR
zaprasza do udzia?u w "VII Wieczorze Poezji W?asnej"
21 marca (?roda) 2018
, godz. 17.00
Bibnlioteka Publiczna MOKSiR, ul. Topolowa 8

Czytaj całość…
 
ImageLanckorona - moc muzyki i magia miejsca

 Przyk?adowy obraz
fot. Roman Stopa

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza do udzia?u w 85 wyje?dzie studyjnym z cyklu
"Szlakami dziedzictwa kulturowego Sl?ska, Zag??bia i Ma?opolski".
Wyjazd do Lanckorony 16 marca 2018r. o godz. 16.00
spod siedziby MOKSiR w Che?mku

 

Czytaj całość…
 
ImageZimowy wyjazd do Bia?ki Tatrza?skiej
Przyk?adowy obraz
 Miejski O?rodek Kultury Spoty i Rekreacji w Che?mku zaprasza
mi?o?ników nart, snowboardu, gor?cych k?pieli i innych zimowych rekreacji na wyjazd do Bia?ki Tatrza?skiej.
11 (niedziela) marca 2018 r.
Koszt 35 z? / przewóz, ubezpieczenie/
Informacje i zapisy: tel. 509 934 789
Czytaj całość…
 
Image ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!
 Image

Godziny otwarcia:
w dni powszednie, soboty i niedziele: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 21.00,
w Sylwestra od 9.00 do 13.00,
w Nowy Rok od 15.00 do 21.00.

Cennik: za godzin? (zegarow?) jazdy: doro?li - 5 z?, dzieci i m?odzie? do lat dziewi?tnastu - 3 z?.

 

Image"Bia?oru?. S?siad nieznany"


 Przyk?adowy obraz Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza na fotograficzn? podró? po Polesiu
z Piotrem Tarczy?skim
22 lutego (czwartek) godz.16.30, MOKSiR

Czytaj całość…
 
Image„Wysocki i Kazimierz pe?en sztuki” – wieczorny wypad do Krakowa

 Przyk?adowy obraz

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza do udzia?u w  84 wyje?dzie studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego ?l?ska, Zag??bia
i Ma?opolski".
23 lutego, godz. 16.00, wyjazd spod siedziby MOKSiR


Czytaj całość…
 
ImageTurniej Pi?ki No?nej Ci?emka Cup 2018

 Przyk?adowy obraz
KS Che?mek oraz
Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zapraszaj? na
Turniej Pi?ki No?nej Ci?emka Cup 2018
10, 11, 18, 24 lutego 2018 , Hala Sportowa, ul.Krakowska 22

Czytaj całość…
 
ImageORIENT EXPRESS

Przyk?adowy obraz
 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza
na solowy koncert Urszuli Stosio
pt. "Orient Express".

Muzyczny projekt towarzyszy
wystawie prac Barbary Wroniszewskiej oraz Grzegorza Skawi?skiego pt. "Zapis/ Emocje" Galeria "Epicentrum" MOKSiR pl. Kili?skiego 3 w Che?mku,
9 lutego 2018 (pi?tek) o godz. 18.00. Wst?p wolny.
 
Czytaj całość…
 

ImageZAPIS / EMOCJE - wystawa Barbary Wroniszewskiej, Grzegorza Skawi?skiego


 Przyk?adowy obraz

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza na wernisa? wystawy
Barbary Wroniszewskiej, Grzegorza Skawi?skiego
"Zapis / Emocje"
9 lutego 2018r, (pi?tek) godz. 18.00 Galeria Epicentrum

wst?p wolny!

>>foto<<

Czytaj całość…
 
Image"Bo?e Narodzenie 2017" - wystawa po konkursowa i wr?czenie nagród

Przyk?adowy obraz
Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
og?asza rozstrzygni?cie konkursu plastycznego
"Bo?e Narodzenie 2017"
Wr?czenie nagród odb?dzie si? w dniu 9 lutego 2018 (pi?tek)
o godz. 18.00 w Galerii Epicentrum.
Prace wszystkich uczestników b?dzie mo?na ogl?da? do ko?ca lutego.
 
Czytaj całość…
 
ImageSk?piec w Grotesce!

 Przyk?adowy obraz 
 Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
organizuje wyjazd do Teatru Groteski w Krakowie na spektakl
pt. "Sk?piec"
4 lutego 2018 r. (niedziela)
Wyjazd: godz. 16.00 spod MOKSIR w Che?mku
Koszt imprezy: 55.00 z?
 
 
Image "Liderzy" roku 2017!

 Przyk?adowy obraz Urszula Bialik, Karolina Gorczy?ska i Pawe? Waligóra znale?li si? w gronie wyró?nionych tytu?em „Lidera”. Zaszczytne miano nadawane jest osobom szczególnie zas?u?onym dla rozwoju Gminy Che?mek. Urszula, Karolina i Pawe? zwi?zani s? z zespo?em Miejskiego O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 26 z 27
Created by: Maciek | powered by Joomla