Galeria Epicentrum

GALERIA EPICENTRUM

 

        Galeria Epicentrum sw? dzia?alno?? rozpocz??a w pi?tek 13 pa?dziernika 2000 roku. Mimo feralnej daty od jedenastu lat ukazuje ró?ne aspekty wspó?czesnej plastyki, nie dokonuj?c podzia?u na sztuk? zawodow? i amatorsk?. Dorobkiem Epicentrum jest organizacja kilkudziesi?ciu wystaw i prezentacji.
                                                           

  Archiwum wystaw Galerii Epicentrum

 


Aktualna wystawa
 
 
 
 
 
 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Created by: Maciek | powered by Joomla