Echo Che?mka

 

            „Echo Che?mka” jest samorz?dowym miesi?cznikiem informacyjnym ukazuj?cym si? na terenie gminy w dwutysi?cznym nak?adzie. Informator nawi?zuje do tradycji za?o?onej w 1934 roku zak?adowej gazety firmy „Bata”.
Wydawc? jest Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku, zespó? redakcyjny tworz? Pawe? Waligóra (redaktorem naczelnym) wraz z gronem wspó?pracowników .

Adres redakcji: 32-660 Che?mek, Plac Kili?skiego 3, tel./fax. 33 846 12 96, e-mail: moksir@chelmek.pl

Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? do naszych czytelników o wypo?yczanie archiwalnych numerów „Echa” w celu ich skopiowania.
W najbli?szym czasie przy wspó?pracy z Ma?opolsk? Bibliotek? Cyfrow? zamierzamy udost?pni? elektroniczne wersje archiwalnych wyda? gazety.

 Image
Historia Echa Che?mka

Image
Materia?y arch. Echa Che?mka

Image
Cennik og?oszenie

Aktualny numer

 

Zapraszamy równie? do czytania archiwalnych numerów Echa Che?mka.


Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003


Rok 1992

Rok 1991

Rok 1990

Rok 1989

Rok 1988

Rok 1987 - nowe numery!

• 

Rok 1984  - nowe numery!

Rok 1981

Rok 1980

Rok 1979


Rok 1978

Rok 1977

Rok 1967

Rok 1966


Rok 1964


Rok 1960

Rok 1959

Rok 1958

Rok 1957

Rok 1956

Rok 1946

Rok 1945

Rok 1938

Rok 1934

 
Created by: Maciek | powered by Joomla