Aktualny program

  PROGRAMOWE PROPOZYCJE NA MARZEC 2018 r.

 

1 marca (czwartek) „Wykl?ty” – Polski dramat wojenny. Kino ILUZJA w Che?mku,
godz. 10.00, bilet 12 z?.

1 marca (czwartek) Topolowa Akademia Przedszkolaka – zaj?cia dla dwulatków.      
                   Biblioteka Publiczna,
ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 10.00-11.30.

3-4 marca (sobota, niedziela) "BARBIE: Delfiny z Magicznej Wyspy"- film animowany. Kino ILUZJA w Che?mku, godz. 16.00, bilet 12 z?.

3-4 marca (sobota, niedziela) „Wszystkie pieni?dze ?wiata” – Thriller. Kino ILUZJA
w Che?mku,
godz. 18.00, bilet 12 z?.

7 marca (?roda) „W przestworzach” - Spotkanie autorskie z Kamilem Szyjk? oraz wernisa? prac fotograficznych. Biblioteka Publiczna MOKSiR, godz. 17.00, ul. Topolowa 8. Wst?p wolny!

9 marca (pi?tek) Wernisa? wystawy Ogólnopolskiej Formacji Fotograficznej „Pictorial Team”, Galeria Epicentrum w MOKSiR, godz. 18.00. Wst?p wolny. Szczegó?y na stronie MOKSiR.

10-11 marca (sobota, niedziela) „Mi? Bamse i córka wiedzmy” – film animowany. Kino ILUZJA w Che?mku, godz. 16.00, bilet 12 z?.

10-11 marca (sobota, niedziela) „Podatek od mi?o?ci” – polska komedia romantyczna. Kino ILUZJA
w Che?mku,
godz. 18.00, bilet 12 z?.

11 marca (niedziela) Premiera Misterium M?ki Pa?skiej 2018 w wykonaniu grupy teatralnej Niezale?na. Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR, godz. 13.00. Kolejne spektakle 18 i 25 marca o godz. 13.00. Wst?p wolny!

11 marca (niedziela) Zimowy wyjazd do Bia?ki Tatrza?skiej. Wyjazd godz. 6.30 spod siedziby MOKSiR w Che?mku - powrót ok. godz. 19.00. Informacje
i zapisy: tel. 509 934789.

13 marca (wtorek) Topolowa Akademia Przedszkolaka – zaj?cia dla dwulatków.

                        Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 10.00-11.30.

15 marca (czwartek) Topolowa Akademia Przedszkolaka – zaj?cia dla dwulatków.
                        Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 10.00-11.30.

15 marca (czwartek) Spotkanie autorskie i promocja ksi??ki pt.
                      „RzeczpostApokaliptyczna Polska”
Adama Magdonia Biblioteka Publiczna,
                       ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 16.30. Wst?p wolny!

16 marca (pi?tek) Lanckorona - moc muzyki i magia miejsca. 85 wyjazd studyjny z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego Sl?ska, Zag??bia i Ma?opolski", godz. 16.00 spod siedziby MOKSiR w Che?mku. Szczegó?y na stronie MOKSiR.

16 marca (pi?tek) XX Amatorski Turniej Tenisa Sto?owego Oldbojów. Siedziba MOKSiR, godz. 16.30.

17-18 marca (sobota, niedziela) „Lego® Ninjago: Film” – film animowany. Kino ILUZJA w Che?mku, godz. 16.00, bilet 12 z?.

17-18 marca (sobota, niedziela)„Czarna Pantera”– film Sci-Fi. Kino ILUZJA w Che?mku, godz.18.00, bilet 12z?.

21 marzec (?roda) VII Wieczór Poezji W?asnej. Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8
w Che?mku, godz. 17.00. Szczegó?y na plakatach.

23 marca (pi?tek) Koncert „Makar & Children of the Corn”. Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR w Che?mku, godz. 19.00. Bilet 15 z?.

23 marca (pi?tek) Noc z Andersenem. Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 19.00. Szczegó?y na plakatach.

23 marca (pi?tek) XX Bieg Poszukiwaczy Wiosny. Start: Stawy w Che?mku, godz. 12.00.

24-25 marca (sobota, niedziela) „Pszczó?ka Maja, Miodowe Igrzyska” – film animowany. Kino ILUZJA w Che?mku, godz. 16.00, bilet 12 z?.

24-25 marca (sobota, niedziela) „Kobiety mafii” – polski film sensacyjny. Kino ILUZJA

                      w Che?mku, godz. 18.00, bilet 12 z?.

27 marca (wtorek) Topolowa Akademia Przedszkolaka – zaj?cia dla dwulatków.

                      Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 10.00 - 11.30.

28 marca (?roda) Klub Mi?o?ników Ziemi Che?meckiej. Sala kinowa MOKSiR

                     w Che?mku, godz. 16.00.

29 marca (czwartek) Topolowa Akademia Przedszkolaka – zaj?cia dla
                     dwulatków.
Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8 w Che?mku, godz. 10.00-11.30.

 

Sta?e formy zaj??:

MOKSiR

Rytmika – poniedzia?ek: I grupa godz. 16.00,  II grupa godz. 17.00
                 ?roda: I grupa godz. 16.00,  II grupa godz. 17.00                   
Zaj?cia plastyczne dla dzieci -  wtorek godz. 16.00
Warsztaty sztuki dla doros?ych
(malarstwo, rysunek, rze?ba, ceramika) - wtorek godz. 17.00, koszt 10 z?


STEP REEBOK ?roda, godz. 20.00, Sala taneczna MOKSiR. Telefon kontaktowy: 504 667 401 Dagmara.

Robotyka – wtorek:

Robotyka - klasy I-III - grupa I - godz. 16.00-17.00
                 grupa II - godz. 17.15-18.15

Mine craft - klasy IV - VII - godz. 15.30
Robotyka / Akademia Youtubera (co dwa tygodnie) - klasy IV - VII -godz. 16.45
Wi?cej informacji pod tel.
511 127 502 www.ckfuture.pl

Zaj?cia ze szko?y ta?ca Grawitacja –

HIP Hop Kids - wtorek - 15:15-16:00, czwartek - 16:00-16:45
HIP Hop Junior
- wtorek - 16:00-16:45, czwartek - 15:15-16:00
JAZZ BALET Kids- pi?tek - 15:30-16:30
JAZZ BALET mini - pi?tek - 16:30-17:15

Wi?cej informacji pod nr tel. 503-038-840 -
Dariusz Keller, e-mail : grawitacja.osw@gmail.com

Centrum Sportowe
Szkó?ka pi?karska: rocznik 2007 pn - pt. godz. 15.15
                                rocznik 2008 wt. godz.17.30,  ?r. godz. 17.30, 18.30, czw. godz. 17.30
                                rocznik 2009 pn. godz. 16.30, pt. godz. 16.15

                               
rocznik 2010-2011 pt. godz. 17.15

Amatorska sekcja Pi?ki Siatkowej pn., ?r., pt. 18.30- 20.30 - ul. Brzozowa 7

Szkó?ka Tenisa Ziemnego:
                             wtorek 16.00-19.00 - ul. Brzozowa 7
                             czwartek: 14.00 - 15.00 – zaj?cia tenisowe ?wietlica ?rodowiskowa
                                           15.00 - 19.00 – szkó?ka tenisa ziemnego, ul. Brzozowa 7

 Dom Ludowy

Joga  - poniedzia?ki i czwartki o godz. 18.00
Zaj?cia plastyczne dla dzieci klas IV-VI - poniedz. - 15.00
Zaj?cia plastyczne dla dzieci klas I-III - wtorek -15.00
Brazylijskie Jiu Jitsu - wtorek - godz. 18.00
MMA - wtorek - godz. 19.00-20.00
Wieczorki z r?kodzie?em artystycznym - ?rody - od godz. 15.00
Crossfit - ?roda - 17.45 -18.40
Brazylijskie Jiu Jitsu - ?roda- 18.00
Wprawki taneczne  - czwartki - godz. 20:00 -22.00
Sparingi (BJJ,MMA) - pi?tek - 17.00 -18.00 
Zaj?cia ?wietlicowe - godz. 14.00 - 16.00


- W siedzibie MOKSiR od 4 stycznia 2016 roku
   czynny jest PUNKT NIEODP?ATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  poniedzia?ek-?roda 14:00-18:00
  czwartek-pi?tek 8:00-12:00
  z porady mog? skorzysta?:
- m?odzie? do 26. roku ?ycia,
- osoby posiadaj?ce wa?n? Kart? Du?ej Rodziny,
- seniorzy po uko?czeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzaj?cego zosta?o przyznane ?wiadczenie
   z pomocy spo?ecznej na podstawie ustawy o pomocy spo?ecznej,
- kombatanci, weterani
- zagro?eni lub poszkodowani katastrof? naturaln?, kl?sk? ?ywio?ow? lub awari? techniczn?.


Szczegó?owych informacji dotycz?cych programu udzielamy telefonicznie pod
nr 601 661 771 oraz listownie email: moksir@chelmek.pl
 
Created by: Maciek | powered by Joomla