"W przestworzach"

Image"W przestworzach" - Spotkanie autorskie oraz wernisa? prac Kamila Szyjki


 Przyk?adowy obraz
 Biblioteka Publiczna MOKSiR w Che?mku
zaprasza na spotkanie autorskie oraz wernisa? prac
Kamila Szyjki pt. "W przestworzach"
7 marca (?roda) 2018, godz. 17.00
Biblioteka Publiczna w Che?mku, ul. Topolowa 8.
Wst?p wolny!


 

 

http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/biblioteki/aktualnosci/szyjka.jpg

 

Kamil Szyjka – podró?nik, mi?o?nik fotografii, lotnictwa, mediów oraz “pomykania” na rowerze gdzie tylko si? da. Jak sam przyznaje najwi?ksz? jego pasj? jest drugi cz?owiek. Zdobywca wielu nagród w konkursach fotograficznych. Obecnie przeplata prac? z licznymi podró?ami. Prowadzi m.in. bloga “W szkie?ku widziane” (www.doncamillo21.blogspot.com ). Wspólnie z narzeczon? Magd? organizuj? warsztaty podró?nicze, w trakcie których przekonuj?, ?e nie potrzeba du?ej ilo?ci pieni?dzy, aby odwiedza? dalekie zak?tki ?wiata – wystarczy troch? fantazji i otwarcia na drugiego cz?owieka. Przez przyjació? tytu?owany jako Don Camillo – za zami?owanie do ksi??ek Guareschiego, wyznaje dewiz?, której nauczy? go Marek Kami?ski: “Liczy si? droga, nie cel”.  

 

Przyk?adowy obraz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla