Lanckorona 2018  Email
ImageLanckorona - moc muzyki i magia miejsca

 Przyk?adowy obraz
fot. Roman Stopa

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza do udzia?u w 85 wyje?dzie studyjnym z cyklu
"Szlakami dziedzictwa kulturowego Sl?ska, Zag??bia i Ma?opolski".
Wyjazd do Lanckorony 16 marca 2018r. o godz. 16.00
spod siedziby MOKSiR w Che?mku

 

 

Przyk?adowy obraz
fot.Roman Stopa

 

 

Lanckorona – moc muzyki i magia miejsca.

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza do udzia?u w 85 wyje?dzie studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego ?l?ska, Zag??bia i Ma?opolski". Naszym celem b?dzie wizyta w Lanckoronie, miasteczku okre?lanym per?? drewnianej architektury. Walory krajobrazu oraz historyczny klimat tworz? szczególn? aur? tego miejsca. Uroki Lanckorony szczególnie ceni? arty?ci oraz osoby poszukuj?ce harmonii i spokoju. Spacer po stromym rynku i urokliwych uliczkach zako?czymy w „Cafe Pensjonat”. Pi?kne, ciep?e wn?trze
z kolekcj? rysunków i grafik Kazimierza Wi?niaka b?dzie wyborn? sceneri? dla muzycznego projektu „Mandorla”. Artystów i odbiorców po??czy tajemnicza moc muzyki oraz jej przenikanie w przestrzeni fizycznej, intelektualnej i metafizycznej. Na kameralnej a jednocze?nie ?wiatowej scenie Cafe wyst?pi?: Marzena Lamch-?oniewska - pianino, shruti, lira korbowa, akordeon, ?piew Michael Jones - altówka, skrzypce, instrumenty perkusyjne, ?piew, Marcin Lamch - kontrabas, instrumenty perkusyjne, ?piew. Do Che?mka dotrzemy tradycyjnie przed pó?noc?. Wyjazd planujemy w pi?tek 16 marca 2018 r. o godz. 16.00 spod siedziby MOKSiR w Che?mku pl. Kili?skiego 3 (obok dworca PKP). Koszt wyjazdu 60 z? (przejazd, ubezpieczenie, bilety) Wp?aty mo?na dokonywa? na konto nr 50 81101023 2006 0317 6590 0001 w ABS Banku Spó?dzielczym w Andrychowie z dopiskiem Lanckorona. Zapisy, informacje: moksir@chelmek.pl tel. 601661771. O udziale w wyje?dzie decyduje kolejno?? zg?osze? i wp?at. Przydatne strony:
http://www.lanckorona.pl/
http://www.cafepensjonat.pl/
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/kazimierz-wisniak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla