Urszula Stosio  Email
ImageORIENT EXPRESS

Przyk?adowy obraz
 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza
na solowy koncert Urszuli Stosio
pt. "Orient Express".

Muzyczny projekt towarzyszy
wystawie prac Barbary Wroniszewskiej oraz Grzegorza Skawi?skiego pt. "Zapis/ Emocje" Galeria "Epicentrum" MOKSiR pl. Kili?skiego 3 w Che?mku,
9 lutego 2018 (pi?tek) o godz. 18.00. Wst?p wolny.
 

Urszula Stosio to gitarzystka o szerokiej skali zainteresowa?
i poszukiwa?. W jej muzyce wykonywanej na gitarach, sazie
i udzie, wyczuwalny jest klimat kultury orientu. W d?wi?ki Bliskiego Wschodu wplata pi?kne gitarowe groovy, psychodeliczne warstwy harmonii nagrywane live na looperze, czy nawet koj?ce medytacyjne brzmienia. Du?e znaczenie dla rozwoju jej muzycznej osobowo?? mia?y liczne podró?e po krajach Azji. Poszukiwania ?róde? muzyki wschodu,
sk?oni?y artystk? do si?gania po egzotyczne instrumentarium jak np. saz, ud i cumbus. To z kolei zaowocowa?o nowymi brzmieniami i harmoniami.

Na rodzimym rynku muzycznym Urszula Stosio ma udokumentowan? udan? wspó?prac? z Renat? Przemyk, Karolin? Skrzy?sk?, The Dolls, Karpaty Magiczne, Miss Understood, Orientalny Punkt G. i z Magd? Piskorczyk. W maju 2016 roku wyda?a solow? p?yt? Guitar Revolta, w której pokazuje nieznane dot?d gitarowe przestrzenie.

https://www.facebook.com/urszula.stosio.guitar
https://www.youtube.com/playlist…
http://www.magazyngitarzysta.pl/…/wywiady/20126-urszula-sto…
http://gitarzystki.pl/a-z/urszula-stosio/
http://gitarzystki.pl/wywiady/stosio/
http://www.radio.rzeszow.pl/…/zagrali-…/44632/urszula-stosio

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla