gorzowskie  Email
ImageGorzowskie kol?dowanie!

 Przyk?adowy obraz
Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, Wiejski Dom Kultury,
Zespó? Szkó? Samorz?dowych w Gorzowie, zespo?y ?piewacze z Gorzowa, Ochotnicza Stra? Po?arna z Gorzowa oraz Zwi?zek Emerytów i Rencistów Ko?o Gorzów zaprasza serdecznie
na "Gorzowskie kol?dowanie"
Wyst?pi?:
grupa "Sówki" z ZSS w Gorzowie
Zespó? ?piewaczy "Malwa"
oraz "Ma?a Malwa"
25 stycznia 2018 r. godz. 16.30 , OSP Gorzów
Wst?p wolny!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla