Bia?oru?. S?siad nieznany  Email

Image"Bia?oru?. S?siad nieznany"


 Przyk?adowy obraz Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza na fotograficzn? podró? po Polesiu
z Piotrem Tarczy?skim
22 lutego (czwartek) godz.16.30, MOKSiR

Piotr Tarczy?ski zabierze uczestników spotkania w fotograficzn? podró? po Polesiu - opowie o Poleszukach i poleskich wied?mach, poprowadzi ?ladami Adama Mickiewicza, zaprosi te? na spacer po S?onimiu – mie?cie wielu kultur i religii oraz, po odpoczynku na bia?oruskich Malediwach, na Starówk? w Mi?sku.
O jednym z naszych s?siadów – Bia?orusi – wiemy niewiele, a jest to kraj, który z pewno?ci? warto odwiedzi?. Sprzyjaj? temu zmiany przepisów. Dzi?ki nim coraz wi?cej interesuj?cych miejsc mo?emy zobaczy? bez wizy.


Piotr Tarczy?ski. Dziennikarz, podró?nik i mi?osnik fotografii, któr? zajmuje si? od ponad 30 lat. Specjalizuje si? w zdj?ciach reporterskich, makro, planespottingu i RNAV spottingu. Zdobywca Br?zowego Medalu Foto-Klubu RP oraz Br?zowego Medalu FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) Mi?dzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Prowadzi bloga fotograficzno-podró?niczego pod adresem petersoon.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla