konkurs  Email
Image"Bo?e Narodzenie 2017" - wystawa po konkursowa i wr?czenie nagród

Przyk?adowy obraz
Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
og?asza rozstrzygni?cie konkursu plastycznego
"Bo?e Narodzenie 2017"
Wr?czenie nagród odb?dzie si? w dniu 9 lutego 2018 (pi?tek)
o godz. 18.00 w Galerii Epicentrum.
Prace wszystkich uczestników b?dzie mo?na ogl?da? do ko?ca lutego.
 

Po otrzymaniu 82 prac plastycznych dnia 22 grudnia 2017roku w Miejskim O?rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku jury postanowi?a przyzna? 10 równorz?dnych nagród. Wyró?nienia zostan? wr?czone w styczniu 2018 roku, o dok?adnej dacie laureaci zostan? poinformowani.  Wszystkie nades?ane prace b?dzie mo?na ogl?da? w naszym Domu Kultury do ko?ca stycznia. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!

Laureaci konkursu plastycznego "Bo?e Narodzenie 2017":

-Zofia Gajo, Che?m
- Monika M?sior, Che?mek
- Jakub Janicki, Che?mek
- Zuzanna Jaroszewicz, Libi??
- Gabriela Galek, Che?m
- Krystian Palian, Che?mek
- Maja Pozna?ska, Che?mek
- Viktor Chmurski, O?wi?cim
- Kacper Gondzik, Che?mek
- ?ukasz M?czka, O?wi?cim

Uczestnicy:

Milena Kysiak, O?wi?cim
Kajetan Pruszkowski, Che?m
Nadia D?browska, Che?mek
Filip Kalemba, Che?mek
Maja Kubarek, Che?mek
Wojciech Pierzyk, O?wi?cim
Michalina Chrobak, O?wi?cim
Dorian Bana? – Miko?ajek, Che?mek
Klaudia ?yduch, Che?mek
Kaja Wojewoda, Che?m
Martyna Czerw, Che?mek
Milena Maca, Che?mek
Micha? Ga??ziowski, Che?mek
Hanna Ma?ecka, Che?mek
Sandra M?ka, Che?mek
Bogumi?a Sworze?, Che?mek
Wiktoria Latocha, Che?mek
Wiktoria Andre, Che?mek
Olaf Fyda, Che?mek
Oliwier S?owik, Che?mek
Lena Kopciewicz, Che?mek
Wojciech Plawnia, Che?mek
Nikodem Plewnia, Che?mek
Anna Trybu?, Che?mek
Gabriela Kaczyk, Che?mek
Micha? Maca, Che?mek
Karolina Kulawik, Che?mek
Wiktoria Jamróz, Che?mek
Maria Raczek, Che?mek
Maja Wronowska, Che?m
Zofia Gajo, Che?m
Patrycja Kuligowska, Che?mek
Antonina Syska, Che?mek
Aleksandra Tofil, Che?m
Jakub Jaroszewicz, Libi??
Julia Cie?lik, Che?m
Mateusz Andre, Che?mek
Ma?gorzata Szkalat, Che?mek
Szymon Matyasik, Che?mek
Nadia Grabowska, Che?mek
Micha? Matysik, O?wi?cim
Alicja M?drala, O?wi?cim
Milena Tenerowicz, O?wi?cim
Patryk Wolski, O?wi?cim
Malgorzata Trojanowska, O?wi?cim
Natalia Grygiel,Che?mek
Natalia Radwa?ska, Che?mek
Lena Wi?cek, Che?mek
Julia Warzecha, Che?mek
Julia Pozna?ska, Che?mek
Gabriela Gondzik, Che?mek
Jan ?ydzik, Che?mek
Wiktor Lachowski, Che?mek
Gabriela Bilska, Che?mek
Alicja Suska, Che?mek
Karolina Szmigiel, Che?mek
Aleksander Koz?owski, Che?mek
Wiktoria Kocierz, Che?mek
Agnieszka Wija, O?wi?cim
Maja Doleg?o, O?wi?cim


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla